درباره ما

دکتر شول

استفاده روزمـره و مــدوام از کـفش و توجه به ساختــار پيچيده و حسـاس پا لـزوم توجـه بيشتر و جـدي تر به کـفش را سبـب مي شود فشـار عمـده وزن بـدن بر روي پاها بوده و تمرکز و عبــور سيستـم و رشته هـاي عصبي مهم بدن در قسمـت تحتـاني بـدن، پاهـا را به عنـوان ستـون بدن و يکي از مهــم ترين قسمت هاي بدن معرفي مي کند. همچنين امکان حرکت به منظور انجام تمامـي کارها توسط پاهــاي سالــم صورت گرفته و بدون آن و يا در حقيقت با وجود کوچکترين نارسائي در آن، انسان موجودي است ضعيف و آسيب پذيـر،،.

لذا توجه و مراقبت از پا نه تنها امــري ضـــروري بوده بلکه در بسياري موارد حيـاتي است و اين درحالـي است که با اندکي آگاهي و دقت مي توان سلامتي پاهـا و برخـورداري از تنـدرستي عمـومـي بــدن را براي ساليـان متمادي تضمين کرد.

اولين قدم در راه رسيدن به اين مهم ، انتخاب و خريد يک کفش مناسب مي باشد.

 

فلسفه و ساختار دکترشول نشات گرفته از تفکر سلامتي براي پا و سعي در توليـد محصولاتـي است که در کنار استفـاده از آن محصـولات، حس مراقبت و رسيدگي به ساير اعضــاي بدن نيز به مصرف کنندگان القـا شود سيستـم پيوسته و متحد اعضـاي بدن و رشته هاي عصبـي به هم پيوسته آن فقط درصورتي سـالم و شاداب خواهد بود که تمامـي اعضـا در وضعيتـي مطلـوب و سالـم باشند . با بـروز کوچکترين عـارضه در عضـوي از بدن ، تمامي اعضا درگير شده و درصورت عدم رسيدگي ، نارســائي به تمــامي قسمت هاي بــدن گسترش پيدا کرده و سلامت عمومي بدن در وضعيت بحراني و خطرناک قرار مي گيرد.

فروشگاه اینترنتی دیجی اعتمادمحصول (جزوه آموزشی تکنیکال) را با نظر شخصی خود به نگارش درآورده است که قابلیت دانلود پس ازخرید را دارد و مثالهای تحلیلی نیز در سایت فقط به جهت آموزش و تبلیغات برای فروش محصول درج شده اند که مثالهایی از قبیل تحلیل کوتاه مدت در تایم فریم روزانه (تحلیل کوتاه مدت) وتایم فریم هفته ای (تحلیل بلندمدت) در نرم افزار متاتریدر نموده است . کاربران در نظرداشته باشند با توجه به نظر شخصی نگارنده برای بدست آوردن سود در بازارهای مالی نیاز به دانستن همه اطلاعات نیست وازهر روش واستراتژی که بتوان به سود دست یافت می توان استفاده کرد خواه یک یادوروش باشد خواه کوتاه مدت یا بلند مدت باشد درست می باشد.

دکتر شول زماني به هـدف خود مي رسد که مصــرف کننده از هر لحـاظ در وضعيتي منـــاسب قـرار گرفته و راحتي و سلامتي خود را به طور کامل احساس نمايد . تمـام تلاش و فعاليت هاي ما در اين راستــا بوده و با اطلاع رساني گستــرده و منظــم وتوليد محصــولات مناسب و راحت ، مشکلات و نارسائي هاي جسمي و روحي شما را به حداقل خواهيم رساند

گلچيني از برجسته ترين کارشناسان،صنعتگران،برنامه نويسان، پزشکان و متخصصين سلامت ، خانواده باهر طالاري را همراهي مي کنند تا مجموعه صنايع پزشکي باهر طب روند روبرو رشد خود را ادامه داده و به اهداف مشخص خود در زمينه هاي توليد،بهره وري،اشتغال زايي و سلامت دست يابد.

تمامي تلاش خود را در اين زمينه با تکيه بر اصول صداقت و اخلاق انجام مي دهيم تا محصولاتي با کيفيت برتر و شايسته شان هموطنان عزيز مان ارائه کنيم.

اميدواريم نتايج اين تلاش جمعي و همه جانبه موجبات رضايت شما عزيزان را فراهم سازد.

مدیریت سایت : محسن خانی