خبرنامه

قرعه كشي

  • 2437

با توجه به حمايت و استقبال شما همشهريان محترم استان هرمزگان هر ماه سه عدد سكه طلاي يك گرمي به قيد قرعه تا پايان سال 94 به سه نفر اهداء ميگردد تاريخ اولين قرعه كشي 94/5/31 و تاريخ قرعه كشي هاي بعدي به ترتيب:
94/6/31
94/7/30
94/8/30
94/9/30
94/10/30
94/11/29
94/12/25

نظرات

نظر خود را بنویسید

;